من شلواری دارم که خیلی دوسش دارم  مدام میپوشمش جوری که همه فکرمیکنن همین یه دونه شلوار رو دارم 

چند روزه که این شلوار رو میپوشم نسبت بهش حساسیت پیدا کردم مدام پاهامو میخارونم ...

امروز یهویی داشتم به این موضوع فکر میکردم و علتش چیه که نسبت به این شلوار حساس شدم یهو یه چیز به ذهنم اومد

اینکه رابطه ما ادمها هم

همینه زیادی به یه چیز وابسته باشیم و دوسش داشته باشیم یه حساسیت الکی سراغت میاد و کم کم از اون ادم یا اشیاء

کناره میگیری و سعی 

میکنی طرفش نری یا استفاده نکنی 

من درحال حاضر از اون شلوار بدم میاد...