دلم میگیره از بعضی ادمها که همش باعث دلگیری بعضی ادما میشن

میشه یه روزی

یه نفر

یه جایی 

یه زمانی

باعث دلگیری اون آدمها بشن؟؟؟؟؟