بیشتر ما ادمها دوست داریم خودمون باشیم و کسی به ما حالا با هرنوع رفتاری،نوع پوشش و... بد نگاه نکنه اما بعضی از ادمها جوری رفتار میکنند که نمیزارند خود واقعیمونو جلوه بدیم،بخصوص ادمهایی که خیلی دوسشون داریم و دوسمون دارند...چراکه انتظار دارند هرچی که اونا میگن باشیم و همین باعث میشه ادم از شخصیت اصلیش بیرون بیاد و تبدیل به ادمی بشه که خودش نیست و فقط تظاهر کنه به اینی که میگن راضی هست چرا که نمیخواد ناراحتیشونو ببینه،حتی با عذاب دادن خودش ...

پس سعی کنیم انتظار نسبت به همدیگر نداشته باشیم...