یه وقتایی تنها چیزی که میتونه ارومت کنه     خوابـــــــــــه     که میتونه ادمو از این دنیای پر ازغم و کثیف وارد دنیایی کنه که

انتخابش باخودته...