یکی از بهترین حس های دنیا میتونه این باشه بعد مدت ها

توی جای خلوت

بدون هیچ سروصدایی

با ارامش کامل

با انگشات بتونی موهای زیبا و تک تک اجزای صورتشو لمس و نوازش کنی...

و حسرت میتونه بدترین حس دنیا باشه...