خدا هم خوب میدونست چیکار کنه زن و مرد عاشق هم بشن 

مردا هرچیزی رو ببینن و زن ها هرچیزیو که بشنون نسبت به هم واکنش نشون میدن
والله اگه برعکس میشد ما زن ها عمرا روزی به مردی علاقه مند میشدیم... :-)