یکی از هنر های منو او این است که درعین بد بودن حالمان ادای حال خوبارو دربیاریم...

باورکنید کار هرکسی نیستااا...من به شخصه تبحر خاصی دراین زمینه دارم جوری که جز او و او متوجه حالم نمیشن...

و گاهی وقتا هم خوب نیست،آخه دلت میخواد همه بدونند و دلداریت بدند اما هییچچ کمکی از دستشون بر نمیاد...

پس چه بهتر که ندونند...

حالم به نقطه ناامنی و به درجه زیر صفر درجه رسیده:-|

امیدوارم از این وضعیت دربیامممممم:-\