این اهنگی که گذاشتم همه نوع حس هارو تجربه میکنم مخاطب من...
 
  *به تو میگویم عزیزدلمم که همیشه مایه خوشحالی و عذاب منی
 
  باتو بودن یک جور خوشی را دارد و بی تو بودن هزاران خوشیه دیگر..
 
  باتو بودن انگار در قفس مانده ام و وقتی بی توام همانند پرنده ای که نفس آزاد می کشد،
 
  آزاد میشوم...گرچه این آزادی برایم تکراری و خسته کننده می شود...sad
 
  اما دوراز تو بودن را به همه چیز ترجیح میدهم چرا که بی تو بودن یعنی خوشبختی و باتوبودن
 
  یعنی اوج فلاکت و بدبختی
 
 
  *به تو میگویم که در تمام لحظات سخت کنارم بودی گرچه درکم نکردی...
 
  درکنار هم بودن یعنی هم دیگر را دلداری دادن...
 
  درکنار هم بودن یعنی همدم هم بودن...
 
  درکنار هم بودن یعنی درک کردن،پشت هم بودن...
 
  اما تو به هیچ کدام از آن عمل نمی کردی ولی با این حال من بعکس تو... 
 
  تمام لطف هایی که در توانم بوده را درحقت کرده ام...
 
 
  *به تو میگویم ای تلخ ترین لحظه هام.
 
  نمی گویم شیرین ترین لحظام که اگر بگویم به خودم و همه
 
  و مهم تر از همه تــــــو دروغ گفته ام...
 
  چراکه تو نمیدانستی بیشتر از شیرین بودن تلخی را برایم به همراه آورده ای..
 
  تلخ تر از زهر..تلخ تراز قهوه death wish coffee
 
  یعنی بدان این قهوه به همراه خود مرگ و تخریب اعصاب می آورد...
 
  حال تو تا کجا پیش رفته ای راخودت بسنج...!!indecision
 
  اگر کمی عادل باشیم گاهی وقتها با خاطره سازی های تو و من در کنارهم
 
  لحظات کم شیرینی ای مانند شیرینیه کم کالری داشتیم 
 
  اما مزه خاصی نداشت فقط محض گذراندن وقت بوده و بســـــــــــــ...
 
 
  *به تو میگویم که بدانی سخت ترین لحظات عمرم را درکنار تو داشته ام..
 
  لحظاتی همراه با ترس،دلهره،دلخوری،ناراحتی،حالت های عصبی و استرس زا...
 
  اما اکنون خوشحالم که این حالاتم رو فراموش کرده ام
 
  لحظاتی که وقتی یادش می افتم یه چیز هایی گاهی وقت ها مرا قلقلک میدهد
 
  اما در حدی نیست که  اجازه دهم این حس زود گذر و ساده باعث شود یک عمر
 
  درد بکشم و رنج ببرم... ترجیحا به این زندگی گاها نباتی ادامه خواهم داد..!
 
 
  *به تو میگویم که اگر روزی در کنارت نبودم یا دوراز این شهری که تو در هوایش
 
  نفس میکشی و یا زودتر از تو به دیار باقی رفتم و  سفر کردم،تمام حرف هایی که
 
  به تو زده ام کسی که میدانم سکوت های دلم را میخواند، به گوشَت روزی برساند
 
  و به تو نشان دهد..
 
  چراکه دوست دارم تمام حرف هایی که به تو زده ام را بدانی،حرف ناگفته ای نماند..
 
  اگر دیدی که الآن در کنارم حضور داری نمی گویم و یا نگفته ام فقط به خاطر این است
 
  که بازمم دلم نمیآید آزرده خاطر شوی و همین هست و بســـــــــــــــــــــ...
 
  .
 
  .
  
  .
 
  .